Re: Dziewczyny, szczerze polecam przypadkowe odkr
Bez kategorii / 1 maja 2012

Reklamą produktu leczniczego, w rozumieniu art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 … Reklama produktu leczniczego może być prowadzona wyłącznie przez podmiot odpowiedzialny lub na jego zlecenie (art. 60 ust. 1 ustawy). Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wprowadza pewne zakazy dotyczące reklamy produktów leczniczych. Zgodnie z ustawą reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości nie może polegać na: ….2. Reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości nie może ponadto zawierać treści, które: 1) sugerują, że: a) możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego, zwłaszcza przez postawienie diagnozy lub zalecanie leczenia w drodze korespondencyjnej, b) nawet osoba zdrowa przyjmująca produkt leczniczy poprawi swój stan zdrowia, c) nieprzyjmowanie produktu leczniczego może pogorszyć stan Zdrowia danej osoby; zastrzeżenie nie dotyczy szczepień, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy, d) produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym, e) skuteczność lub bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego wynika z jego naturalnego pochodzenia; 2) zapewniają, że przyjmowanie produktu leczniczego gwarantuje właściwy skutek, nie towarzyszą mu żadne działania niepożądane lub że skutek jest lepszy lub taki sam, jak w przypadku innej metody leczenia albo leczenia innym produktem leczniczym; 3) mogą prowadzić do błędnej autodiagnozy przez przytaczanie…