Re: basen ogrodowy – problem z wodą
Bez kategorii / 9 sierpnia 2012

porada ze strony www.baseny-sauny.pl z zakładce porady – problemy z wodą: Woda brunatna lub rdzawa. Przyczyny: obecność żelaza. Środki: wyregulować pH, zastosować chlorowanie szokowe