Re: buddyzm
Bez kategorii / 9 listopada 2012

dritte_dame napisała: > No to powyższym sama sobie odpowiedziałaś na swoje pytanie o to w czym buddyzm > jest sprzeczny z nauką. Sprzeczny? Reinkarnacja, czy byty pozamaterialne przecież dla nauki mogą być jedynie niewiadomą. Nieudowodniony nie znaczy niemożliwy. […]A tym bardziej: nie ma żadnego powodu postępować tak, jakby to co z obecnego poziomu poznania musi być uznane za nonsens – nonsensem nie było. Nie musi być uznane za nonsens. Może być uznane za niewiadomą. W życiu czlowieka zdarza się wiele rzeczy tak mało prawdopodobnych, że aż prawie niemożliwych, albo rzeczy, których naukowo wyjaśnić nie można. A które nonsensem nie są. Na resztę odpowiem jutro. Dobranoc.